توسعه و تکمیل پروژه ها توسط شرکت NNQ Energy

شرکت NNQ Energy می تواند در هر مرحله از اجرای پروژه در جهت فرایند صحیح دریافت همه مجوز های پروژه شما را یاری و قرارداد های پروژه شما را به مرحله ی امضا رساند.

مشاوره جزئیات خدمات:

  •  انجام مطالعات اولیه اقتصادی و تجاری 
  • انجام مطالعات امکان سنجی بانکی
  • انجام تجزیه و تحلیل جغرافیایی و خاک
  • دریافت مجموعه مجوزها
  • طراحی و ارزیابی اتصال شبکه
  • انجام پشتیبانی های لازم به منظور انعقاد قرارداد
انرژی تجدیدپذیر

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945000