مشاوره با شرکت نیرو نویان، احداث کننده نیروگاه های خورشیدی

داشتن مشاور مناسب در اقتصاد جهان امروز، دارای بیشترین اهمیت می باشد.

شرکت NNQ Energy به شما کمک می کند تا نیروگاه های خورشیدی در مقیاس مگاواتی را که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارند، احداث نمایید.
تیم مهندسی مشاوره شرکت به مشتریان ما کمک می کند تا بهترین تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود در این زمینه اتخاذ نمایند، تا بتوانند بیشترین میزان بهره وری را بدست آورند. تیم حرفه های ما با داشتن تخصص فنی و تجربه در این صنعت، می تواند شما در انتخاب بهترین راه حل برای نیازهای سرمایه گذاری شما راهنمایی نماید. شرکت NNQ Energy می تواند مشاور شما در تمام مراحل اجرای این کارخانه تولید برق باشد.
احداث نیروگاه خورشیدی

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
۴۱۹۴۵ - ۰۲۱