پروژه های خورشیدی کیلوواتی

نیروگاه های مقیاس کیلوواتی با هدف اصلی تولید برق خانگی احداث می شوند. این نیروگاه ها امن ترین منبع درآمد و جایگزینی برای کشاورزی های از دست رفته در استان های خشک کشور می باشد.

پروژه ها:

  1. پروژه 5 کیلوواتی شهرستان میمه
  2. پروژه 5 کیلوواتی شهرستان بروجن
برای مشاوره با ما تماس بگیرید
۴۱۹۴۵ - ۰۲۱