ساخت و ساز در شرکت نیرو نویان NNQ ENERGY

شرکت NNQ Energy ثابت کرده است که یک شریک مورد اعتماد برای اجرای پروژه ها در مقیاس بهره برداری و سرمایه گذاران در زمینه اجرای پروژه انرژی های تجدیدپذیر است.
ما طراحی و اجرای کیفیت پروژه های خود را در کشور آلمان انجام می دهیم. تیم مدیریت پروژه شرکت NNQ Energy تنها از تکنسین های بسیار ماهر و مدیران سایت استفاده می کند. تیم ماهر این شرکت به ما اجازه می دهد تا پروژه های در دست اجرا را از نظر زمانی 40 % سریع تر از دیگر شرکت های EPC خورشیدی و بدون به خطر انداختن کیفیت پروژه ها انجام دهیم. به منظور ایجاد یک نیروگاه خورشیدی که در زندگی روزانه مورد بهره برداری قرار گیرد، تیم ما جدول زمانی دقیقی را ارائه می دهد و از مجموعه ای از دستورالعمل های به خوبی طراحی شده درنصب تأسیسات شهری، مکانیکی و الکتریکی پیروی می کند. ما در مورد مهارت تیم خود برای احداث تأسیسات استثنایی و به عنوان یک پیشگام در این بازار افتخار می کنیم.

نیروگاه خورشیدی

 


برای مشاوره با ما تماس بگیرید
۴۱۹۴۵ - ۰۲۱