فراز و فرودهای انرژی های تجديدپذير

مسير پر پيچ و خم تخصيص بودجه انرژي هاي تجديدپذير در سازمان برنامه و بودجه.

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945