کابل و لوازم جانبی

عملکرد بهتر/ هزینه بهینه/ بازده فوق العاده:

شرکت NNQ Energy می تواند کابل های خورشیدی، دستگاه های ثبت داده ها، ایستگاه های ثبت شرایط آب و هوایی یا هر مؤلفه خورشیدی دیگری که شما نیاز دارید تا تعادل سیستم شما را ایجادکند، تهیه نماید.

جزئیات خدمات:

  •  کابل های خورشیدی
  •  کانکتورهای (متصل کننده ) خورشیدی
  •  ثبت کننده های داده ها
  •  نرم افزار مربوط به نظارت بر نیروگاه
  •  ابزار مربوط به ایستگاه ثبت شرایط آب و هوا
  •  تجهیزات مورد نیاز دیگر...
نیروگاه خروشیدی

ارتباط با ما

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945