عملکرد بهتر/ هزینه بهینه/ بازده فوق العاده:

  • ما بهترین فونداسیون را برای نیروگاه خورشیدی شما احداث می کنیم. روش پیشرفته ما در مورد اجرای سیستم های نصب شده، با همه نوع خاک و شرایط آب و هوایی سازگار است.
  • این روش، یک راه حل مقرون به صرفه برای اجرای پروژه های با مقیاس بزرگ می باشد.
  • ما سازه های یک پایه و دو پایه را در هر دو جهت طولی و عرضی نصب می نماییم.
نیروگاه خورشیدی

TECHNICAL ADVANTAGES

O&M ADVANTAGES

Fast an easy assembly and module installation

EFFORTLESS

Minimum needs to store spare parts

SPARE PARTS

djust to any type of soil,pile depths adaptation or concrete foundation installation

ADAPTABLE

 Can be clean by both workers and robots

CLEANING 

Designed to last,our structures can last

DURABILLITY

 No moving components and not risk for wear or failure

DURABILITY 

Perfectly suitable for both 72 or 60 cell modules with or without frams

MUDULE TYPES

 No schedule O&M work, totally maintenance free intenance

NO MAE 

High quality steel,Hot- deep galvanized surfaces to insure longevity with leading industry-fasting components

QUALITY

 

 

lower cost,quick installation, and no maintenance

LOW CAPEX

  

Single leg and two leg structure design,module layouts of 6*12 landscape,3*24 portait, or 2*24(single leg) with inclination angles beetween 10 and 35

OPTIONS A VERSATILLITY

`

 

ارتباط با ما

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945