احداث مزرعه خورشیدی 20 کیلو وات در زمین های کشاورزی غیر قابل استفاده

احداث مزرعه خورشیدی 20 کیلو وات در زمین های کشاورزی غیر قابل استفاده

 مالک: شرکت پارس پلیمر صنعت

کارفرما پروژه: شرکت بانیان صنعت پرشین

مکان اجرای پروژه: استان اصفهان

شرکتNNQ :EPC انرژی

ظرفیت پروژه: 20 کیلو وات

شرکت سازنده استراکچر: NNQ انرژی

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945