نیروگاه خورشیدی

PPA: توانیر/ساتبا

Owner: خیریه ایتان بروجن

Developer: خیریه ایتان بروجن

Location: بروجن-اصفهان

EPC: NNQ Energy

Project Size: 20KW

 

برای مشاوره با ما تماس بگیرید
021-41945