"توسعه ی پایدار" دنباله ی اجتناب ناپذیر گسترش انرژی های نو...

"توسعه ی پایدار" دنباله ی اجتناب ناپذیر گسترش انرژی های نو...

در طول تاریخ توسعه اقتصادی همواره با افزایش مصرف انرژی و افزایش میزان گازهای گلخانه ای منتشر شده به جو زمین همراه بوده است. انرژی های نو می تواند این همراهی آسیب زا را در کنار توسعه پایدار از بین ببرد.

                                                                                         

   ترکیب انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار به دلایل زیر می تواند فرصتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع باشد:

  • انرژی های تجدیدپذیر می تواند دسترسی به یک منبع انرژی امن و پایدار را فراهم کند، اثرات تغییر اقلیم را کاهش دهد و سایر ایمپکت های منفی روی محیط زیست و سلامت ناشی از آلودگی های نیروگاه های فسیلی و حمل و نقل سوختی، را با فراهم کردن دسترسی به خدمات مدرن انرژی برای عموم به حداقل کاهش دهد.

  • انرژی های تجدیدپذیر می تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی مشارکت کند، باعث ایجاد اشتغال شود و بهترین گزینه برای برق رسانی به مناطق دور و روستایی می باشد تا هزینه های صادرات برق به نقاط دور را حذف شود.

  • انرژی های تجدیدپذیر می تواند دسترسی به برق 1.4 میلیارد مشترک فاقد برق در دنیا را از طریق پراکنده کردن منابع تولید برق مهیا کند.

  • انرژی های نو می توانند در فراهم کردن یک منبع انرژی امن از طریق یکپارچه سازی منابع انرژی مشارکت کنند. توسعه منابع تجدیدپذیر نیز می تواند با ایجاد فضای رقابتی و متعادل شدن بازار به تنوع منابع انرژی کمک کند.

  • محاسبات LCA (Life Cycle Assessment) نشان میدهد انتشار گاز های گلخانه ای به ازای تولید هر کیلووات برق تجدیدپذیر 4-46 g CO2 eq/kWh و برای برق فسیلی 469-100,1 g CO2 eq/kWh می باشد.

  • انرژی های تجدیدپذیر از نوع غیر احتراقی می توانند به بهبود وضعیت آلودگی هوا و شاخص های سلامت کمک کنند.

  • با بهره برداری هرچه بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر می توان از به خطر انداختن منابع آبی جلوگیری کرد چرا که برج های خنک کننده مرسومی که در نیروگاه های سوخت فسیلی استفاده می شوند میلیون ها متر مکعب آب را روزانه برای خنک کردن خود تبخیر می کنند که راهی برای بازیابی آنها وجود ندارد.

بنابراین گسترش انرژی های تجدیدپذیر به جوامع کمک می کند تا با حفاظت از محیط زیست و منابع، به توسعه پایدار دست یابند.