وضعیت پروژه: اتمام پروژه

بررسی اجمالی پروژه سروش انرژی:

نیروگاه سروش در درون یک انبار به مساحت 811 مترمربع در منطقه صنعتی مورچه خورت، اصفهان واقع شده است. این نیروگاه CP- DG به ظرفیت 8 مگاوات، دارای 2 موتور موازی و فعال با گاز طبیعی است که به طور مداوم کار می کنند. ظرفیت قدرت این کارخانه تولید برق، 8 مگاوات است که برق مورد نیاز تا 3000 خانواده را تأمین می کند. این نیروگاه، یک سیستم متصل به شبکه است و تمام 8 مگاوات برق تولید شده در شبکه برق به فروش می رسد.

MOBIN ENERGY

MINISTRY OF POWER

PPA

SOROUSH  CoOWNER
CHP-CONTINUOUS NATURAL GASTYPE
SGP CoDEVELOPER
NNQ ENERGY/SGP CoEPC
8 MWPROJECT SIZE