وضعیت پروژه: در حال بهره برداری

 

بررسی اجمالی نیروگاه 50 کیلوواتی چادگان:

این نیروگاه سقفی  50 کیلو واتی،بر پشت بام منزلی مسکونی در شهر چادگان استان اصفهان  در سال 2019 میلادی  توسط شرکت نیرو نویان اجرا و به بهره برداری رسیده است .

CHADEGAN

Mr AFSHARIOWNER
Mr AFSHARIDEVELOPER
NNQ ENERGYEPC
50kWPROJECT SIZE
PROVIDED BY OWNERSTRUCTION PRODUCER