وضعیت پروژه: درحال انجام

 

بررسی اجمالی پروژه دینا انرژی:

پروژه دینا انرژی، شامل احداث یک نیروگاه به ظرفیت 10 مگاوات در 20 کیلومتری شهر کرمان، می باشد، در حال حاضر این پروژه در حال اجرا است. این پروژه در یک قطعه زمین بدون استفاده به مساحت 20 هکتار در حال اجرا است که این زمین از اداره منابع طبیعی و محیط زیست اجاره شده است. شرکت NNQ Energy یک قرارداد با شرکت دینا انرژی منعقد نموده است تا تحت عنوان EPC برای این پروژه در مقیاس فتوولتائیک (PV) کار کند و راه اندازی آن برای سه ماهه سوم سال 2019 برنامه ریزی شده است.

 DINA ENERGY 

SATBA

PPA

DINA ENERGYOWNER
 TYPE
BANIAN SANAT PERSIAN(BSP)DEVELOPER
 NNQ ENERGYEPC
10 MWPROJECT SIZE
 CO2 DISPLACED