وضعیت پروژه: درحال انجام

 

بررسی اجمالی پروژه نیروگاه مهام انرژی:

شرکت مهام انرژی، یک پروژه مربوط به احداث یک نیروگاه به ظرفیت 10 مگاوات را در دست جرا دارد که در اردکان یزد واقع شده است. این پروژه بر روی یک زمین بدون استفاده به مساحت 19 هکتار واقع شده است. شرکت NNQ Energy، شرکت اجراکننده کامل (EPC) این پروژه است ودر حال حاضر این پروژه در مرحله طراحی نهایی، و پیدا کردن یک خریدار برای تأمین بودجه آن می باشد.

مزایای پروژه نیروگاه مهام انرژی:

این پروژه در مرکز منطقه صنعتی اردکان قرار دارد و عرضه این برق تولید شده می تواند به نفع شبکه برق ملی و تأسیسات تولیدی محلی باشد. این پروژه هزینه های مربوط به انتقال برق از چند کیلومتری نیروگاه ها را به کارخانه های تولیدی منطقه کاهش می دهد. پروژه مهام انرژی نیز برای جبران کمبود برق درزمان اوج مصرف در این منطقه در طول تابستان بسیار کارآمد می باشد.

 MAHAM ENERGY 

SATBA

PPA

MAHAM ENERGY(SPV)OWNER
 TYPE
BANIAN SANAT PERSIAN(BSP)DEVELOPER
 NNQ ENERGYEPC
10 MWPROJECT SIZE
 CO2 DISPLACED