وضعیت پروژه: اتمام پروژه

بررسی اجمالی پروژه نیکا انرژی:

شرکت NNQ Energy به خود افتخار می کند که پروژه هایی را در مناطق دور و کم توسعه یافته اجرا می نماید. پروژه شرکت نیکا انرژی در 80 کیلومتری شمال شرقی شیراز در استان فارس واقع شده است. پروژه نیکا انرژی در 20 هکتار زمین غیرقابل استفاده با بیش از 37000 پنل های پلی کریستالی بر روی یک سازه قرار داده شده که بر روی یک سطح شیب دار طراحی و توسط شرکت NNQ Energy ساخته شده است.
این پروژه در مقیاس سودمند و در ارتفاع بیش از1580متر قرار دارد که دارای شرایط آب و هوایی عالی برای نیروگاه های فتوولتائیک (PV) می باشد. این پروژه توسط شرکت BSP اجرا شده و در تابستان سال 2018 راه اندازی شده است. قرارداد PPA توسط SATBA اجرا شده است و تمام برق تولید شده در شبکه برق ملی بهره برداری می شود. شرکت NNQ Energy پروژه EPC را به طور کامل و در مدت زمان تنظیم شده 3 تا 5 ماه اجرا کرده است.

مزایای پروژه نیکا انرژی:

اجرای این پروژه شغل هایی را در مناطق توسعه نیافته در استان فارس به وجود آورد و در زمان احداث آن تأثیر مثبتی بر اقتصاد محلی گذاشت و 140 شغل تمام وقت را در ارتباط با احداث این پروژه ایجاد نمود. خشکسالی به مدت 7 سال در این محل مخرب بوده است و نیروگاه نیکا انرژی می تواند یک روش اصلاحی برای کاهش مصرف آب برای تولید برق در منطقه فارس باشد. جلوگیری از انتشار 22000 مگا تن گاز دی اکسید کربن که به طور سالانه توسط این نیروگاه 10 مگاواتی انجام می شود. برق تولید شده توسط این نیروگاه برای تأمین برق بیش از 2700 خانه کافی است..

 NIKA ENERGY 

SATBA

PPA

NIKA ENERGYOWNER
GROUND MOUNTED/GRID CONNECTEDTYPE
BANIAN SANAT PERSIAN(BSP)DEVELOPER
 NNQ ENERGYEPC
10 MWPROJECT SIZE
22000 MT ANNUALLY NOT PRODUCEDCO2 DISPLACED