وضعیت پروژه: اتمام پروژه

 

بررسی اجمالی پروژه مبین انرژی:

پروژه مبین انرژی، اولین نیروگاه DG در منطقه صنعتی اشترجان در استان اصفهان است. این پروژه در اواخر سال 2016 اجرا شده است. این پروژه به شبکه متصل شده و تمام برق تولید شده توسط این نیروگاه به شبکه ملی منتقل می شود. با این حال، با توجه به مشکلات مربوط به انتقال انرژی، تمام برق تولید شده توسط کارخانه های تولیدی محلی متصل به شبکه مصرف می شود. این نیروگاه یک پایگاه برای کاهش تلفات برق در سطح شبکه ایجاد کرده است و به اپراتور شبکه کمک کرده است تا مدیریت توزیع برق خود را در منطقه صنعتی اشترجان به شکل بهتری مدیریت کند.

MOBIN ENERGY

MINISTRY OF POWER

PPA

MOBIN   CoOWNER
CHP-CONTINUOUS NATURAL GASTYPE
BANIAN SANAT PERSIAN(BSP)DEVELOPER
NNQ ENERGY/SGP CoEPC
4 MWPROJECT SIZE