آینده را با هم بسازیم

f89c22ba-5806-476e-83b0-f0bf6e74961f.jpg

بخشی از تیمی شوید که انتقال انرژی را ترویج میکند!

در نیرو نویان، ما بازیکنان یک تیم هستیم. نه تنها در بخش‌هایمان، بلکه در تمام مجموعه در کنار هم کار می‌کنیم. ما با ذهنیتی متمایز، استانداردهای بالا و تجربه فراوان در زمینه انرژی خورشیدی با موفقیت پروژه ها را اجرا می کنیم، به بازارهای جدید وارد میشویم و به پیشرفت خود ادامه می دهیم.

ما همچون یک تیم از یکدیگر حمایت می‌کنیم. چیزی که ما را به هم متصل می کند، تمایل واقعی برای مشارکت در آینده ای پایدار است. با این روحیه و تعهد تک تک کارکنان به آن، به نتایج عالی و بیشترین میزان رضایت مشتریان دست پیدا کرده ایم.

آنچه برای ما به عنوان کارفرما مهم است:

مزایایی که ما به شما ارائه میکنیم:

آخرین موقعیت‌های شغلی:

NNQ Videos .