NNQ Energy با حسابرسان مستقل قرارداد دارد تا یک برنامه تضمین کیفیت را اجرا کند که با ساخت اجزای سیستم شروع می شود و تا راه اندازی سیستم ادامه می یابد.

این شرکت از دستورالعمل های کتاب راهنمای کیفیت خود که بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه کرده است، پیروی می کند. نتیجه یک رویکرد مشترک بین شرکت، تامین کنندگان و پیمانکاران آن برای تعیین معیارهای جدید در طراحی و کیفیت نصب نیروگاه فتوولتائیک است.

photo 2021 01 18 14 11 59