این شرکت با توجه به داشتن امکانات پیشرفته در خصوص پایه کوبی ، قابلیت اجرا و کوبش پایه ها(Pile) های زیاد، در حداقل زمان ممکن را دارا می باشد.تنها شرکتی که دارای ۲ عدد پایه کوب تخصصی خورشیدی از شرکت GAYK آلمان است که مزایای آن در ادامه آورده شده است.
bc763ba5 005a 47b2 8d00 d92d4b5a6f6a 1
 • فرکانس قابل تنظیم دستگاه بین ۱۰۵۰-۵۳۰ و گام کوتاهتر جهت کاهش آسیب به پایه ها (pile)، در زمین های سخت و سنگی

 • سیستم تنظیم دکل جهت اطمینان از کوبش عمودی (اتوماتیک)

 • قابلیت کوبش میز های ۲ پایه(جنوبی-شمالی) و تک پایه

 • انواع پایه ها: IPE تیر آهن – UNPناودانی استاندار و سبک- پروفیل C پروفیل امگا و ....

 • سیستم دریل Gayk با قابلیت حفر چاه به عمق ۱۵۰۰ میلی متر و قطر ۴ اینچ برای شمع کوبی در زمین های سخت و سنگی

 • پایه کوبی به صورت میانگین ۰.۵ مگاوات در هر ۳-۲ روز (حدودا ۲۵۰ عدد در روز)

 • قابلیت در آوردن پایه کوبیده شده در صورت نیاز

 • قابلیت کار در شب در صورت نیاز

 • اجرای عملیات توسط تیم مجرب و متخصص

 • اعزام تیم اجرایی به محل پروژه تا ۱۵ روز پس از عقد قرارداد در صورت عدم حضور ایشان در پروژه دیگر

 • قابلیت ارسال دستگاه و اعزام تیم اجرایی به سراسر کشور

MG 1130 1 scaled
novina pic Bilder 004 600x450 2

مزایای پایه کوبی انجام شده توسط تیم اجرایی NNQ ENERGY :

 • کاهش زمان اجرای پروژه

 • کاهش آسیب و تاثیر روی خاک و سطح طبیعی زمین به علت کوچک و سبک بودن دستگاه ها

 • قابلیت اجرا در زمین های با خواص خاکی و ژئومتریک مختلف

 • قابلیت اجرا در زمین های با شیب زیاد