برچسب اتحادیه اروپا

کمتر از یک چهارم برق اتحادیه اروپا از سوخت های فسیلی تامین میشود

1x 1

در آوریل سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا شاهد تولید نیروی کم‌سابقه و سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق بود. سوخت‌های فسیلی در آوریل، برای اولین‌بار، کمتر از یک‌چهارم برق اتحادیه اروپا را تولید کردند، درحالی‌که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، با افزایش…

NNQ Videos .