برچسب اروپا

برق پاک از خزر به اروپا صادر میشود

DJI 0850 scaled 1

اقدامات برای یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهای حوزه خزر و آسیای مرکزی، سرعت گرفته است. جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان سرگرم طراحی یک برنامه انرژی سبز برای متصل‌کردن شبکه برق خود باهدف صادرات برق به اتحادیه اروپا هستند. در این…

اروپا مصرف سوخت فسیلی را به صفر میرساند

org 7e18f39c761d0c84 1674286666000

مطالعه‌ی مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب‌وهوایی پوتسدام نشان داده که اروپا تا سال ۲۰۴۰ با سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون یورویی در بخش انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر، می‌تواند نیاز خود را به سوخت‌های فسیلی به صفر برساند و در زمینه…

NNQ Videos .