برچسب استفاده از منایع داخلی

هر مگاوات نیروگاه خورشیدی ۲۵ میلیارد تومان هزینه دارد

7

طبق آنچه از سوی دولت اعلام شده ۶ سازوکار تأمین مالی در حوزه تجدیدپذیرها به‌کارگرفته‌شده که نگاه دقیق به این جزئیات بیانگر آن است که می‌توان به آینده برق سبز در ایران امیدوار بود. هم‌اکنون توسعه یک نیروگاه یک مگاواتی…

فولادی‌های کشور پیش‌قراول انرژی خورشید در صنایع شدند

25

 نیمی از برق تکلیفی خورشیدی را فولاد مبارکه می‌سازد کشور حدود ۲۰ هزار مگاوات در ایام پیک کسری برق دارد و آن‌گونه که ساتبا خبر داده قرار است یک هزار مگاوات این کسری از طریق نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع کشور…