برچسب اشعه فرابنفش

تابش اشعه فرابنفش (UV)

50

به نقل از پیام ما: «وضعیت تابش اشعه فرابنفش (UV) در تهران بحرانی شده و به عدد ۱۲ رسیده است.» این جمله را «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بیان کرده. او اما نگفته در این روزها که موج…