برچسب تجدیدپذیرها

تجدیدپذیرها با تابلو، سبز می‌مانند؟

35

به نقل از اکو ایران: رهایی صنعت برق از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت‌ها به عرضه و تقاضا، آرزوی همیشگی فعالان این صنعت بوده است. اگر‌چه این اتفاق تاکنون محقق نشده، اما رونمایی دولت سیزدهم از تابلو سبز در بورس…