برچسب تجهیزات خورشیدی

آلمان پیشتاز در انرژی خورشیدی

aworkercheck

حجم نصب تجهیزات خورشیدی بالاتر از تقاضای برق مصرفی رسید. ظرفیت انرژی خورشیدی در آلمان، اکنون از نیاز مصرف‌کننده‌ها بیشتر شده است. تولیدکنندگان در ساعات اوج تولید انرژی، شاهد کاهش ۸۷ درصدی قیمت برق بوده‌اند. موج بی‌سابقه‌ی تأسیسات خورشیدی در…

NNQ Videos .