برچسب تحول انرژی

برق جای نفت را میگیرد

36

قرن بیست و دوم، قرن برق اگر قرن بیست و یکم قرن نفت بوده، قرن بیست و دوم قرن برق است. پیش‌بینی می‌شود در کشورهای پیشرفته جی ۸ برق در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصدی از سبد انرژی مصرف‌کننده برسد، تا بیست سال دیگر هم این…