برچسب ترکیه

ظرفیت تولید انرژی خورشیدی ترکیه به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یافت

launchpicture

سهم ۱۰ درصدی انرژی خورشیدی در تولید برق ظرفیت تولید انرژی خورشیدی ترکیه در پایان ماه مارس گذشته به ۱۰ هزار مگاوات نزدیک شده است. ترکیه یکی از کشورهای موفق در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه‌های انرژی خورشیدی است؛ به طوری…