برچسب تولید مستقل برق

۸ سال دیگر گازی برای نیروگاه‌های حرارتی جدید نیست

48

برق خورشیدی ارزان‌ترین برق تولیدی طی یک دهه سهم انرژی خورشیدی با بیشترین رشد از ۸.۷ به ۳۹.۶ درصد رسیده است. حتی خاورمیانه به‌عنوان قطب تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی، مجبور است تا ۲۰۳۰ بخش عمده‌ای از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کند.بااین‌حال…