برچسب تولید پاک

یک‌سوم کسری برق با نیروگاه‌ های خورشیدی جبران می‌شود

29

 ما در حوزه گاز و برق ناترازی داریم. در حوزه برق این ناترازی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات است. این پاشنه آشیل انرژی کشور است و بعضاً منجر به تعطیلی مؤسسات آموزشی، ادارات، نهادها و صنعت می‌شود. به همین جهت بود که دولت…

برق جای نفت را میگیرد

36

قرن بیست و دوم، قرن برق اگر قرن بیست و یکم قرن نفت بوده، قرن بیست و دوم قرن برق است. پیش‌بینی می‌شود در کشورهای پیشرفته جی ۸ برق در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصدی از سبد انرژی مصرف‌کننده برسد، تا بیست سال دیگر هم این…

سهم ۶ درصدی تابلوی سبز از کل برق شبکه

37

جبران کسری برق با تابلوی برق سبز تابلوی برق سبز به طور متوسط ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق به صنایع و ادارات تزریق کرده؛ انرژی معادل برنامه مدیریت مصرف برق صنایع در تابستان.علی رادمهر، کارشناس حوزه انرژی معتقد است که اکنون تابلوی برق…