برچسب سیاست انرژی

خیزش اژدهای انرژی چین

12 1

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی چین، ۳ برابر ایران توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین، شتاب فراوانی گرفته و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در چین از ۲۲۴ مگاوات در سال ۲۰۰۱ به ۳۰۶ هزار مگاوات در سال ۲۰۲۱ رسید، عددی حدوداً سه برابر…

۸ سال دیگر گازی برای نیروگاه‌های حرارتی جدید نیست

48

برق خورشیدی ارزان‌ترین برق تولیدی طی یک دهه سهم انرژی خورشیدی با بیشترین رشد از ۸.۷ به ۳۹.۶ درصد رسیده است. حتی خاورمیانه به‌عنوان قطب تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی، مجبور است تا ۲۰۳۰ بخش عمده‌ای از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کند.بااین‌حال…