برچسب سیکل ترکیبی

شرکت‌های فولادی پیش‌گام احداث نیروگاه در بین صنایع

bfa0f9657dc2fe706ee60479ef769da4

گاز ارزان فولادی‌ها را به سمت سیکل ترکیبی سوق داد. شرکت‌های فولادسازی پیش‌گام شده‌اند تا به سمت احداث نیروگاه‌های برق پیش بروند. سهم حوزه فولاد در احداث نیروگاه هم‌اکنون به ۱۲۴۸۳ مگاوات رسیده، به عبارتی صنعت فولاد در میان سایر…

NNQ Videos .