برچسب شهرک صنعتی

برق شهرک های صنعتی ۲۴ ساعت در هفته قطع است

156992048

محدودیت برق در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر برقرار است و بنا بر اعلام وزارت نیرو شهرک‌ها ۲۴ ساعت در هفته برق ندارند.در حال حاضر ۸۲۸ مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی با موتورهای دی‌جی تولید می‌شود و ۲۴ مگاوات نیز…

NNQ Videos .