برچسب صنعت

صنعت ایران ۲.۵ برابر کشورهای دیگر برق مصرف میکند

news 27 af0f51a1cf78cf2a2e6e9798e3c631e4

بر اساس آمارهای اعلامی صنعت بیشترین سهم از مصرف برق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. آن‌گونه که علی حیدری مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق گفته در داخل کشور ما صنعت با سهم ۳۷ درصدی…

NNQ Videos .