برچسب مزرعه خورشیدی شناور

۱۳ برابر تولید انرژی بیشتر از طریق مزرعه خورشیدی شناور

1783989

شرکت فناوری Space Solar اعلام کرده نوآوری‌ها در پرتاب‌های فضایی قابل‌استفاده مجدد، اکنون مزرعه خورشیدی شناور آن را از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه کرده است. این فناوری می‌تواند به منبع انرژی حیاتی برای انگلیس تبدیل شود، زیرا از نیمی از مساحت…

NNQ Videos .