برچسب مصاحبه

 یارانه انرژی مانع توسعه تجدیدپذیرهاست

54

یارانه انرژی مانع توسعه تجدیدپذیرهاست گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» درباره چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قیمت واقعی برق با رقابت آزاد برای صنایع پرمصرف مشخص می‌شود نه قیمت دستوری که دولت اعلام می‌کند‎. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گرچه به…