برچسب نمک زدایی

نمک زدایی در عمان با نیروگاه خورشیدی

01029 Oman Ibri II pro opt 1200x766 1

عمان یک مزرعه فتوولتائیک خورشیدی ۱۷ مگاواتی را که انرژی سبز برای نیروگاه آب‌شیرین‌کن در شهر سور تولید می‌کند، افتتاح کرد. این بزرگ‌ترین سامانه تولید برق خورشیدی برای یک نیروگاه آب‌شیرین‌کن در عمان با ظرفیت سالانه بیش از ۳۲ هزار…

NNQ Videos .