برچسب نیروگاه حرارنی

وعده تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر چه شد؟ 

19

حدود ۲۰ سال است که سازمان و سازوکاری برای انرژی تجدیدپذیر در کشور تشکیل‌شده است و در این ۲۰ سال مجموع انرژی تجدیدپذیر تولیدشده حدود ۹۰۰ مگاوات است، با وجودی که وزارت نیرو در ابتدای دولت سیزدهم وعده داده بود که طی ۴ سال ۱۰ هزار مگاوات به…

NNQ Videos .