برچسب نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده

نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده اردکان یزد با حضور وزیر صنعت افتتاح شد

60

نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده اردکان یزد با حضور وزیر صنعت افتتاح شد به گزارش خبرنگاران ایرنا از یزد نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده مجتمع صنعتی و معدنی چادرملوی شهرستان اردکان یزد روز شنبه در مراسمی با حضور وزیر صنعت،…

NNQ Videos .