برچسب ژاپن

توکیو نصب پنل های خورشیدی خانگی را اجباری میکند

psb 5

طبق مقررات جدیدی که از ۱۵ دسامبر توسط مجمع محلی پایتخت ژاپن تصویب شد، تمام خانه‌های جدید در توکیو که بعد از آوریل ۲۰۲۵ توسط انبوه‌سازان ساخته شود، باید به پنل‌های انرژی خورشیدی مجهز باشند. این قانون برای کاهش انتشار…

NNQ Videos .