برچسب کسری برق

کمتر از نصف کسری برق وارد مدار می‌شود

Solar agla 1 800x400 2

گرم‌ترین روزهای سال با عبور مصرف برق از ۷۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات پشت سر گذاشته شد. حداقل ۴ هزار مگاوات بیش‌تر از اوج بار سال قبلش. با وجود تمام محدودیت‌ها سالی ۵ درصد به مصرف برق اضافه می‌شد، این…

۱۷ درصد از نیاز کشور کسری برق داریم

Regulator Allows Solar Developer to Recover Interest on Extra Expenditure 1

طبق برنامه ششم توسعه باید سالی ۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث می‌شد که نشد. کسری برق کشور طبق گفته اسدی، عضو سندیکای برق ۱۷ درصد از کل نیاز برق است. مطالعات خانه صمت نشان می‌دهد که در حال حاضر به‌اندازه…

NNQ Videos .