محطات الطاقه الشمسیه الداعمه بقدره ۵ کیلووات

یبلغ عدد محطات الطاقه الشمسیه الداعمه بقدره ۵ کیلووات فی مقاطعه دهاقان ۲۰، ، شهرضا ۱۰، اردستان ۱۵، زواره ۷ ، مهاباد ۶ ، نیسیان ۹ ، تلک آباد ۳ و فی فلاورجان ۱.

72dbc401 3abf 499c 90c1 ab4e1f6886cd 1