محطه الشهید فخری زاده للطاقه الشمسیه بقدره ۱۰ میغاواط

محطه الشهید فخری زاده للطاقه الشمسیه بقدره ۱۰ میغاواط علی بعد ۲۵ کم من طریق اردکان-نایین، (قرب مصنع  تکویر بأردکان) بقدره  ۱۰MW تکون قید الإنشاء.  و قد تمّ تنفیذها فی بدایه عام ۲۰۲۰م.  شرکه نیرونویان قشم قد کانت منفذه PC لهذه محطه الطاقه الشمسیه. فی هذا المشروع قد تمّ إستخدام اول هیکل معدنی ذو محور واحد مصنوع فی إیران(Tracking System) بالتعاون مع شرکه دیجر(DEGER)  الألمانیه.

photo 2022 01 05 18 24 41 7