محطه بروجن للطاقه الشمسیه بقدره ۲۰ کیلووات

قد تمّ تنفیذ و إستغلال محطه بروجن بقدره ۲۰ کیلووات لصالح الجمعیه الخیریه لرعایه الایتام “بروجن” بمدینه بروجن فی محافظه تشهارمحال و بختیاری فی سنه ۲۰۱۹ م من قِبل شرکه نیرو نویان.

inline 122 copy 1