1

با سلام
برای تامین برق مزارع استخراج رمز ارز هم میتوان از برق عرضه شده در بورس انرژی استفاده کرد؟

دل‌آرا عسگریان پاسخ داد ۶ شهریور، ۱۴۰۲