1

با سلام

آیا راه اندازی نیروگاه خورشیدی در سال ۱۴۰۲ درآمد زا خواهد بود؟ درآمد آن چگونه محاسبه شده و بازگشت سرمایه در چه زمانی انجام می‌شود؟

دل‌آرا عسگریان منتشر کرد ۲۵ مرداد، ۱۴۰۲