0

سلام یک سوال
حداکثر مدت زمانی که فرصت هست تا نیروگاه برای اهداف ماده ۱۲ احداث شود چه مقدار است؟

دل‌آرا عسگریان پاسخ داد ۶ شهریور، ۱۴۰۲