1

از کجا میتونم پروانه احداث نیروگاه خورشیدی رو دریافت کنم؟

مهراد عبداللهی پرسشی مطرح کرد ۱۱ شهریور، ۱۴۰۲