نمایش دادن همه 12 نتیجه

سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۳*۱(استراکچر)

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۳*۱(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت تک ردیفه( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی و

پکیج ۱۴

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۷,۹۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر kstar ess ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۱۶

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۷,۹۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۱۰ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر kstar ess دو سازه ۳*۱ یک سازه ۴*۱

پکیج ۱۸

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /بای فیشیال اینورتر Huawei 5KTL ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۲

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر Huawei 5KTL ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۲۰

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۱۰ عدد پنل ja 545 وات /بای فیشیال اینورتر Huawei 5KTL دو سازه ۳*۱ یک سازه ۴*۱

پکیج ۲۲

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /بای فیشیال اینورتر kstar 5000D ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۳۰

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /بای فیشیال باتری Kstar ESS/ 5KW ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۳۲

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۱۰ عدد پنل ja 545 وات /بای فیشیال باتری Kstar ESS/ 5KW ۲ سازه ۳*۱ یک سازه

پکیج ۴

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۱۰ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر Huawei 5KTL دو سازه ۳*۱ یک سازه ۴*۱

پکیج ۶

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۹ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر kstar 5000D ۳ سازه ۳*۱

پکیج ۸

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پکیج ۵ کیلوواتی ۱۰ عدد پنل ja 545 وات /مونو اینورتر kstar 5000D دو سازه ۳*۱ یک سازه ۴*۱