نمایش دادن همه 6 نتیجه

سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۲*۱(استراکچر)

تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۲*۱(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت تک ردیفه ( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی

سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۳*۱(استراکچر)

تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۳*۱(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت تک ردیفه( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی و

سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۴*۱(استراکچر)

تومان۴,۰۰۰,۰۰۰
سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۴*۱(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت تک ردیفه ( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی

سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۶*۱(استراکچر)

تومان۴,۸۰۰,۰۰۰
سازه تک ردیفه نیروگاه خورشیدی ۶*۱(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت تک ردیفه( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی و

سازه دو ردیفه نیروگاه خورشیدی ۵*۲(استراکچر)

تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سازه دو ردیفه نیروگاه خورشیدی ۵*۲(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت دو ردیفه ( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی

سازه دو ردیفه نیروگاه خورشیدی ۶*۲(استراکچر)

تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سازه دو ردیفه نیروگاه خورشیدی ۶*۲(استراکچر) مشخصات عمومی: نوع سیستم : سازه ثابت دو ردیفه ( زمینی، پشت بامی، نیروگاهی