برچسب انرژی های تجدیدپذیر

 یارانه انرژی مانع توسعه تجدیدپذیرهاست

54

یارانه انرژی مانع توسعه تجدیدپذیرهاست گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» درباره چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قیمت واقعی برق با رقابت آزاد برای صنایع پرمصرف مشخص می‌شود نه قیمت دستوری که دولت اعلام می‌کند‎. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گرچه به…

تجدیدپذیرها؛ تنها راه برون‌رفت از بحران خاموشی

53

به نقل از دنیای اقتصاد:  تا یک دهه پیش موضوع انرژی‌های تجدید‌پذیر به عنوان یک ضرورت تلقی نمی‌شد و صرفا تحقیقات آکادمیک را به ذهن‌ها متبادر می‌کرد چون این دیدگاه که ما برخلاف بسیاری از کشورها از منابع عظیم نفت…